Monitor Upadłości (c) to program dedykowany dla systemu operacyjnego Windows, który umożliwia wyszukanie obwieszczeń dotyczących upadłości umieszczonych zgodnie z Prawem Upadłościowym w Monitorach Sądowych i Gospodarczych.

Zastosowanie:

 • Monitorowanie upadłości konsumenckich
 • Monitorowanie upadłości firm
 • Poszukiwanie informacji o kondycji finansowej firm i osób fizycznych
 • Monitoring portfela klientów w relacjach B2B i B2C
 • Szybka weryfikacja portfeli wierzytelności

 

 

 

 

 

 • Identyfikacja upadłych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • Możliwość zgłoszenia wierzytelności do syndyka
 • Możliwość monitorowania obwieszczeń dotyczących postępowania upadłościowego
 • Ograniczenie kosztów windykacji polubownej i sądowej przez wyłączenie z procedowania tego typu spraw

 

 

 

Wymagania systemowe:

 • system Windows 7 lub późniejszy w wersji 64 bit
 • maszyna Java 64 bit
 • w zależności od przeszukiwanego zakresu od 0,1 do 10 GB miejsca na dysku

Zamów licencję