POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O COOKIES

 

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Data Search Sp. z o.o.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Data Search sp. o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) ul. Gen. L. Okulickiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000744640, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 5 000,00 zł, NIP 5272860966, REGON 380991832 (Administrator). W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: iod@datasearch.pl.

Data Search sp. z o.o. stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Data Search sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego usytułowanego pod adresem datasearch.pl lub innego medium w celu odpowiedzi na zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z udzieleniem przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych na formularzu elektronicznym, udostępnionych w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób w celu realizowania relacji biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, numer telefonu
 4. przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych na formularzu elektronicznym udostępnionym w celu przesłania zamówionego klucza licencyjnego dostępnym na stronie datasearch.pl – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  w związku z udzieleniem przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, NIP.
 5. gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, numer telefonu.
 6. przetwarzanie danych osobowych w celach e-mail marketingu i telemarketingu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z udzieleniem przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, dane osobowe przetwarzane w tym celu obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego produktu Monitor upadłości znajdują się w regulaminie dostępnym „tutaj”.

 

Jeśli Pani/Pan zostaniecie wskazani jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub podmiot współpracujący z Państwem Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy lub zamówienia zawartego pomiędzy Data Search Sp. z o.o. a Pani/Pana pracodawcą lub innym podmiotem. W takiej sytuacji przetwarzanie danych może polegać na kontaktach związanych z realizacją umowy/zamówienia, archiwizacją czy dochodzeniem roszczeń związanych z umową/zamówieniem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez następujący czas:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą także podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe, usługi związane z fakturowaniem) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem siedziby lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki prywatności.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady, przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Informujemy, że operatorem serwisu datasearch.pl (dalej jako Strona) jest Data Search Sp. z o.o.  z siedzibą w Piasecznie (05-553) ul. Gen. L. Okulickiego

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (patrz polityka prywatności)
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Po co administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony. Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane na stronie?

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Stronę;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich. Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. Informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Administratora znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszej Strony więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

 

Wtyczki społecznościowe

Informujemy, że na naszej stronie www wykorzystujemy wtyczkę społecznościową do portalu Facebook. W związku z tym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Państwa danych. Wykorzystując powyższą wtyczkę użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się pod niniejszymi linkami: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies i https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation.
W związku z tym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Państwa danych.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.